Info & Nyt / FORMANDENS ORD 2022

 
FORMANDENS BERETNING 2022
 
(Fra generalforsamlingen februar 2022)
 
Jeg var umiddelbart af den opfattelse, at projektet med at vende bane 2 og 3, som Peter kastede sig over forrige sæson, var en ordentlig mundfuld. Vi lavede en vurdering af omkostningsniveauet og bedømte vores likviditet til lige akkurat at kunne holde til processen. På den baggrund og med Peter Græsbøll som den store inspirator og kreative kraft, kom processen i gang. Som tovholder på økonomien var det med en vis bekymring, jeg fulgte udviklingen på foreningens konto i Ringkøbing Landbobank. Men den holdt til det, selv om likviditeten sank til en flad 500-kr seddel (!) pr 31/12.

Til generalforsamlingen i 2021 dukkede så tre driftige herrer op med et nyt projekt. Det var Rasmus Gade Østergaard, Jonas Degnbol og Peter H.P. som havde store planer med etablering af padeltennis i Mejdal. Generalforsamlingen, som jo er foreningens højeste myndighed, vedtog at tage udfordringen op og der blev dannet en projektgruppe bestående af de nævnte tre med tillæg af Lars Kallesøe fra bestyrelsen.

Og var det lidt turbulent og omsiggribende med det at vende banerne, så var det da for intet at regne i forhold til det projekt, som nu blev skudt i gang. Men med en fast vision og en solid portion handlekraft og talent, lykkes det gruppen ikke bare at gennemføre projektet, men også at holde processen på sporet. Interessen fra medlemmerne holder. Æstetikken og funktionaliteten holder. Økonomien holder. Det er et fantastisk stykke arbejde, og padelgruppen, som vi kalder den, fortjener al mulig anerkendelse for deres engagement, talent for projektledelse og deres fantastiske egenskaber inden for kommunikation og forhandling, som har skaffet de nødvendige aftaler om sponsorater og donationer.

Tilbage står et flot anlæg, som folk standser op og kigger på, to storartede padelbaner og et gennemrenoveret klubhus og terrasseparti, som helt har fjernet det lidt slidte indtryk, som man fik af den efterhånden over 30 år gamle tennisklub. Og frem for alt er der nu et langt større aktivitetsniveau på anlægget. Og det passer godt med den aktuelle bestyrelses opfattelse af det fornemste formål med vores virke i foreningslivet: Nemlig at skabe kvalitet i lokalsamfundet ved at stille nogle gode faciliteter til rådighed.

Det er ikke sikkert, det standser her. Generalforsamlingen skal i aften træffe en række beslutninger, som vil præge den kommende sæson. Vi får se.

Økonomi og medlemskaber balancerer. Førstnævnte er stort set som forventet i 2021, og med det aktuelle budget for 2022 vil vi komme helskindet ud af den kommende


sæson, og kan så igen imødese solide kontingentindtægter, når padelmedlemskaberne skal fornyes primo 2023.
Og hvad medlemskaber angår, har vi stort set ramt behovet. Vi har lukket for tilgang, men har kun afvist ganske få.

En kæmpe tak også til Niels Flæng, som har styret processen med omlægning af vandingsanlægget med sikker hånd.
Lars Fløe, Jørgen Refsgaard, Bjarne Juul, Preben Andersen har også i særdeleshed deltaget i omlægningsprocessen, hvor også Thomas Bjørnli har lagt en del timer.

Klargøring af baner i 2020 har været præget af corona-krisen. Således har arbejdet været spredt ud på et større antal dage og vi har ikke være mange samlet på samme tid. Men som sædvanligt står banerne klar til spil d. 1. maj.

Tennisforbundet og DGI har meldt ud, at der kan spilles tennis, hvis man overholder et sæt nogenlunde overkommelige adfærdsregler. Vi har indrettet tennisanlægget efter disse regler, men mener i øvrigt at det må være op til medlemmerne at forholde sig til situationen.

Tennistræningen, som også bliver præget af adfærdsreglerne, varetages af Ole Rønberg, som på tirsdage aftner i maj, juni og august instruerer i teknik, tennislege og spilforståelse. En passende blanding, som har givet mange gode timer på gruset, og som har løftet mange spillere til et bedre niveau. Træningen er for alle medlemmer og er ikke betinget af et bestemt spilniveau. Begyndere er velkomne.
Træningen, herunder også bolde, er sponseret af Ringkøbing Landbobank og er således gratis for medlemmerne.
En spændende nyhed er et antal unge kvinder, som har været vedholdende begejstrede i 2019, og som har lovet at holde fast ved interessen i 2020 i form af primært familiemedlemskaber. Det ville være super med nogle flere aktive kvindelige spillere. Klubben kvitterer med et mix double arrangement med grill og vin i juni eller august. Det er mange år siden, vi har kunnet gøre det i tennisklubben.

Årets vild-med-vin turnering gennemføres i sin sædvanlige form. Det er ubetinget sæsonens højdepunkt med en fantastisk blanding af konkurrence, samvær, grillmad og afsluttende vinsmagning, som sponseres af Vildmedvin. Her ruller Peter og Mads sig
ud med historier, information og gode smagsoplevelser.

Et stort ønske har været fornyelse i bestyrelsen. Jeg nævnte sidste år at bestyrelsesmedlemmer er en truet art. Derfor var det en stor glæde, at Ingvard Frandsen meldte sig på banen i 2019, og i år har Lars Kallesøe lade sig indvælge, hvilket betyder at vi nu igen er 5 folk i bestyrelsen. Det er første gang i manne år…
For begge gælder det, at deres mandat IKKE har været at skulle overtage dele af bestyrelsesarbejdet, men derimod at supplere med nye initiativer og aktiviteter, som den efterhånden noget alderstegne bestyrelse ikke har haft fantasi eller overskud til.

Tak til vore sponsorer Ringkjøbing Landbobank (som er hovedsponsor). Tak til vildmedvin, som finansierer en af de bedste aktiviteter i klubben. Tak til bestyrelsen (Ulla, Ingvard og Peter) for positivt og seriøst samarbejde I 2019. Tak til onklerne og de øvrige frivillige, som altid melder sig, når der er behov for det. Tak også til hovedbestyrelsen for et godt samarbejde.

Jeg har fundet et godt ord, der på tværs af al den mangfoldighed, der er forbundet med at drive en forening, alligevel får klubben til at lykkes hvert eneste år. Ordet er sammenhængskraft. Tak til alle jer, der bidrager til dette.

Hermed de bedste ønsker om en god tennis- og padelsæson i Mejdal-Halgård. s

Niels Bentsen
formand