Info & Nyt / FORMANDENS ORD 2019

 
FORMANDENS BERETNING 2019
 
(26. februar 2019)
 
I år er det en særlig glæde at holde beretning. Især fordi vi i år kan præsentere et overskud på foreningens drift, men også fordi vi kan holde generalforsamlingen i disse fine lokaler, som er en del af gevinsterne ved det nye halbyggeri for Mejdal-Halgaard GIK. Det er jo en del af formandens arbejde at deltage i regelmæssige møder sammen med hovedbestyrelsen og repræsentanter fra de andre afdelinger, og jeg synes det er længe siden, vi begyndte at tale om det nye byggeri. Men nu står det her!

Året der gik:
Tennisafdelingen har haft endnu et år med overvejende velkendte og afprøvede aktiviteter.
Det hele startede med en vandskade, hvor flere af klubbens ”onkler” var aktive i arbejdet med at finde lækagen og udbedre skaden. På forunderlig vis slap vi uden økonomiske skrammer. Regningen for søgning efter og lokalisering af lækagen blev frafaldet og hovedbestyrelsen åd det sidste, da forsyning af vand blev betragtet som et fælles anliggende. I det mindste for petanque og tennis. Tak for det.
Klargøring af baner fandt vist en ny form. Vi prøvede med en ugeplan, hvor man kunne melde sig på den eller de dage, men havde mulighed for at deltage. Det betød, at arbejdet kom til at foregå i små tempi i stedet for det lange ryk, vi har taget tidligere. Det fungerede fint og er vel et eksempel til efterfølgelse i 2019.
Tennistræningen blev varetaget af Ole Rønberg, som på tirsdage aftner i maj, juni og august instruerede i teknik, tennislege og spilforståelse. En passende blanding, som har givet mange gode timer på gruset, men som også har løftet nogle spillere til et bedre niveau.
Mandagsturneringen har kørt som den plejer og årets vild-med-vin turnering var igen en succes. Ordningen med øl og vand har igen været bæredygtig, lige som rengøring og vedligeholdelse har fungeret. Sidstnævnte måske i et omfang, som er lidt mindre end ønsket, men de helt nødvendige ting er blevet gjort. Det kan ikke nægtes, at vi savner en mand som kan gå og pleje anlægget…

Året der kommer:

Jeg har valgt at illustrere det kommende år med en strategimodel. Modellen viser den nuværende situation i Mejdal-Halgård Tennis som tre mængder, der kan ses i omstående figur:

KAN-mængden er det, vi i foreningen har ressourcer til i øjeblikket. Det er økonomi, antal medlemmer og bestyrelsesmedlemmer, anlæg, udstyr, netværk osv. Kan-mængden er illustreret med blå farve i modellen.

VIL-mængden er et udtryk for vores beslutninger. Det er generalforsamlingen og bestyrelsens ønsker og visioner for driften. Den er illustreret med den røde blok!

BØR-mængden er omgivelsernes forventninger og krav til os. Det er interessenternes opfattelse af klubben og dens aktiviteter. Man kunne kalde det vores brand.Spørgsmålet er så, om vi ønsker at udvide vores nuværende aktivitetsområde, som er fællesmængden i midten af figuren. Hvis vi gør, skal vi udvide mindst én af de farvede blokke.

Man kan fx arbejde i de grønne felter. Det er aktiviteter, vi faktisk godt KUNNE lave og som omgivelserne ville finde OK, men som vi har valgt ikke at gøre. Det vil indebære, at vi skulle udvide VIL mængden. Dette kan fx lade sig gøre, hvis vi bliver flere i bestyrelsen eller på anden vis ”stepper op” og bliver mere aktive.
Man kunne også arbejde i de orange felter. Det er aktiviteter, som vi gerne så gennemført, men som vi pt. ikke har ressourcer til. I så fald skal den blå blok gøres større. Det vil formentlig kræve kapitaltilførsel, lån eller sponsorater.
Endelig kan man arbejde på sit brand eller image blandt medlemmer og interessenter – hvilket i praksis vil betyde at man bevæger sig ud i aktiviteter, som i den nuværende situation ikke anses for acceptable af klubbens medlemmer. Det er de lilla felter.
Og her på generalforsamlingen kunne det da være interessant at vide, om vi skal fastholde eller om vi eventuelt skal udvide vores aktiviteter. Og i bekræftende fald: Hvilken strategi skal vi lægge?

Et stort ønske er fornyelse i bestyrelsen. Jeg nævnte sidste år at bestyrelsesmedlemmer er en truet art. Vi er nok endnu ikke rødlistede og dermed i fare for at uddø, men der er risiko for indavl, da det er de samme, der altid sidder og skal træffe beslutningerne og prioritere, hvad der skal gøres.
Derfor er det en stor glæde, at Ingvard Frandsen har meddelt at ville deltage i bestyrelsen for tennisklubben.

Tak til vore sponsorer Ringkjøbing Landbobank (som er hovedsponsor og som finansierer træningsaktiviteterne i klubben). Tak til vildmedvin, som finansierer en af de bedste aktiviteter i klubben. Tak til bestyrelsen (Ulla og Peter) for et altid positivt og seriøst samarbejde. Tak til onklerne og de øvrige frivillige, som altid melder sig, når der er behov for det. Tak også til hovedbestyrelsen for et godt samarbejde.  

Med ønsket om en fin tennissæson i Mejdal
Mejdal-Halgård Tennis

Niels Bentsen
formand