Info & Nyt / FORMANDENS ORD 2020

 
FORMANDENS BERETNING 2020
 
(Fra generalforsamlingen februar 2020)
 
Året 2019 blev et lidt specielt år for vores forening, idet vi tidligt på sæsonen besluttede at vende bane 2 og 3 om, så de kom til at vende mere hensigtsmæssigt i forhold til aftensolen.
Vi lavede en vurdering af omkostningsniveauet og bedømte vores likviditet til lige akkurat at kunne holde til processen. På den baggrund og med Peter Græsbøll som den store inspirator og kreative kraft, kom processen i gang.

Det er fantastisk at opleve en forandringsproces som denne, hvor vi både fornemmer et stort engagement, men hvor vi også har været lidt heldige med vores beslutninger. Vi har truffet gode beslutninger om belysning. Vi har truffet gode beslutninger om vand. Vi har truffet beslutninger om masser af ting, og det hele lykkedes faktisk rigtigt godt.

Vi skylder en stor tak til Peter, der har brugt rigtig mange timer på projektet, og selv om han er en rigtig iværksætter, som har mest energi og pågåenhed i starten af projektfasen, fik han fulgt alle arbejdsopgaver til dørs.
En kæmpe tak også til Niels Flæng, som har styret processen med omlægning af vandingsanlægget med sikker hånd.
Lars Fløe, Jørgen Refsgaard, Bjarne Juul, Preben Andersen har også i særdeleshed deltaget i omlægningsprocessen, hvor også Thomas Bjørnli har lagt en del timer.

Klargøring af baner i 2020 har været præget af corona-krisen. Således har arbejdet været spredt ud på et større antal dage og vi har ikke være mange samlet på samme tid. Men som sædvanligt står banerne klar til spil d. 1. maj.

Tennisforbundet og DGI har meldt ud, at der kan spilles tennis, hvis man overholder et sæt nogenlunde overkommelige adfærdsregler. Vi har indrettet tennisanlægget efter disse regler, men mener i øvrigt at det må være op til medlemmerne at forholde sig til situationen.

Tennistræningen, som også bliver præget af adfærdsreglerne, varetages af Ole Rønberg, som på tirsdage aftner i maj, juni og august instruerer i teknik, tennislege og spilforståelse. En passende blanding, som har givet mange gode timer på gruset, og som har løftet mange spillere til et bedre niveau. Træningen er for alle medlemmer og er ikke betinget af et bestemt spilniveau. Begyndere er velkomne.
Træningen, herunder også bolde, er sponseret af Ringkøbing Landbobank og er således gratis for medlemmerne.

En spændende nyhed er et antal unge kvinder, som har været vedholdende begejstrede i 2019, og som har lovet at holde fast ved interessen i 2020 i form af primært familiemedlemskaber. Det ville være super med nogle flere aktive kvindelige spillere. Klubben kvitterer med et mix double arrangement med grill og vin i juni eller august. Det er mange år siden, vi har kunnet gøre det i tennisklubben.

Årets vild-med-vin turnering gennemføres i sin sædvanlige form. Det er ubetinget sæsonens højdepunkt med en fantastisk blanding af konkurrence, samvær, grillmad og afsluttende vinsmagning, som sponseres af Vildmedvin. Her ruller Peter og Mads sig
ud med historier, information og gode smagsoplevelser.

Et stort ønske har været fornyelse i bestyrelsen. Jeg nævnte sidste år at bestyrelsesmedlemmer er en truet art. Derfor var det en stor glæde, at Ingvard Frandsen meldte sig på banen i 2019, og i år har Lars Kallesøe lade sig indvælge, hvilket betyder at vi nu igen er 5 folk i bestyrelsen. Det er første gang i manne år…
For begge gælder det, at deres mandat IKKE har været at skulle overtage dele af bestyrelsesarbejdet, men derimod at supplere med nye initiativer og aktiviteter, som den efterhånden noget alderstegne bestyrelse ikke har haft fantasi eller overskud til.

Tak til vore sponsorer Ringkjøbing Landbobank (som er hovedsponsor). Tak til vildmedvin, som finansierer en af de bedste aktiviteter i klubben. Tak til bestyrelsen (Ulla, Ingvard og Peter) for positivt og seriøst samarbejde I 2019. Tak til onklerne og de øvrige frivillige, som altid melder sig, når der er behov for det. Tak også til hovedbestyrelsen for et godt samarbejde.

Jeg har fundet et godt ord, der på tværs af al den mangfoldighed, der er forbundet med at drive en forening, alligevel får klubben til at lykkes hvert eneste år. Ordet er sammenhængskraft. Tak til alle jer, der bidrager til dette.

Hermed de bedste ønsker om en god tennissæson i Mejdal-Halgård Tennis

Niels Bentsen
formand