Info & Nyt / FORMANDENS ORD

 
FORMANDENS BERETNING 2023
 
(Fra generalforsamlingen februar 2023)
 
Beretningen på denne generalforsamling tilstræber at følge princippet for fransk madlavning: Lidt men godt.

Når jeg en gang imellem har lejlighed til at beskæftige mig med organisation og ledelse, som egentlig er det, jeg troede jeg skulle bedrive her i livet, er det somme tider aktuelt at tale om motivation og personlig drivkraft. Hvad er det egentlig, som i job- og beskæftigelsesmæssig henseende holder os kørende. Hvad er det, som giver os en belønning. Eller sagt på en anden måde: Hvad skal en leder gøre, for at medarbejderen oplever et ejerskab til sin opgave.

Foreningsarbejdet er præget af mangel på convenience. Det er ofte virkeligt ubelejligt at skulle til møder i hovedbestyrelsen, når der er champions league, eller forholde sig til deadlines fra kommunen, tilbringe aftner på anlægget ved klargøring eller vedligeholdelse, sende mails, kode nøglebrikker og efterfølgende cykle rundt med dem. Lave regnskab og indtaste 500 transaktioner i et regneark, foretage diverse krumspring for at leve op til revisorernes krav til foreningens økonomi eller opdage, at den aften man har tænkt sig at tage til koncert sammen med ægtefællen og et par gode venner, er der repræsentantskabsmøde i Mejdal GIK osv. osv. osv.

Men folk, der har forstand på psykologi og motivation har en forklaring. Der er nemlig ting, der er vigtigere: Det er forhold som indflydelse, oplevelsen af udvikling, ansvar og afveksling fra det, man måske ellers til daglig bruger en masse tid på. At man føler at der er brug for en, og at man er med til at gøre nytte og at gøre en forskel. At vores indsats bliver anerkendt

Og det er der egentlig ganske meget af i foreningslivet. Det meste foregår på tidspunkter, hvor man godt kunne bruge tiden til noget andet, men der er mange faktorer, som stimulerer motivationen og den personlige drivkraft og giver os ejerskab til foreningsarbejdet.

Jeg er absolut ikke ked af at tage gæster med på vores anlæg. Jeg er en lille smule godt tilfreds med det, vi i Mejdal-Halgård Tennis og Padel har præsteret. Noget, der kun lader sig gøre fordi vi er et team med forskellige kompetencer. Og her tænker jeg ikke kun på bestyrelsen, men også på de såkaldte onkler, som er en vigtig del af netværket.
Nu må I selv gætte, hvem der er hvem, men nogen er innovative, andre er gode afsluttere, som får sagerne fulgt til dørs, andre er forsigtige og praktiske, nogen er visionære og har altid tankerne lidt ude i fremtiden (som fx Halgård Øst). Vi har folk,

der inddrager økonomi, folk der lytter til medlemmerne, folk der finder på løsninger og folk, der er gode til at sætte andre i scene, så deres kompetencer kommer frem.

Javel – der var lettere, hvis vi i bestyrelsen tænkte ens og var rørende enige om det meste. Men sådan er det ikke, for så havde vi heller ikke rykket, som vi har gjort det i de seneste to år. Der brug for mangfoldigheden og forskelligheden. Den skal vi sætte pris på, selv om den kan være lidt besværlig at omgås i det rutinemæssige bestyrelsesarbejde.

Der er også med sigte på dette, at vi gerne i bestyrelsen vil supplere os selv med et medlem, som fortrinsvis har sin interesse i padel-afdelingen. Vi er jo grundlæggende fem tennisfolk i bestyrelsen, og vi vil gerne være godt orienterede om, hvad der er af behov og ønsker i forbindelse med padel.

I det hele taget er det vores opfattelse, at vores mission i Mejdal-Halgård Tennis og Padel er at stille faciliteter til rådighed for alle i lokalområdet. Vi har derfor vedtaget at nedsætte kontingenterne. Ikke for at lokke flere til, men fordi vi kan drive klubben og sikre egenkapitalen med det kontingent, som er vedtaget.

Vi håber, at vi under sidste punkt i dag eller efter det officielle program, kan få en dialog om, hvad vi i bestyrelsen skal prioritere i 2023.

Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for opbakning og god indsats. En kæmpe tak også til foreningens støtter. I særdeleshed Niels Flæng, Jørgen Refsgaard og Peter Græsbøll, som har lagt mange frivillige timer i driften.

Tak til vore sponsorer. Tak til vildmedvin, som finansierer en af de bedste aktiviteter i klubben. Tak også til hovedbestyrelsen og Mejdal Hallen for et godt samarbejde.

Der findes et begreb, som i min verden er afgørende for at får alle foreningens kompetencer til at spille. Begrebet er sammenhængskraft. Det er vi gode til. Tak til alle jer, der bidrager til dette.

Hermed de bedste ønsker om en god tennis- og padelsæson i Mejdal-Halgård.

Niels Bentsen


Niels Bentsen
formand