Info & Nyt / GENERALFORSAMLING 2022
 
 
 
REFERAT GENERALFORSAMLING 
28. februar 2022
 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
Jørgen Refsgaard blev valgt

2. Bestyrelsens beretning
Beretningen blev godkendt

3. Forelæggelse af regnskab 2021
Regnskabet blev godkendt

4. Forslag om indførelse af nyt navn og logo.
Ændringerne er godkendt af Mejdal-Halgård GIK
Forslaget vedtages

5. Behandling af indkomne forslag.
a) Etablering af overdækning af de to nuværende padelbaner til
efteråret

b) Skal Mejdal-Halgård Tennis og Padel etablere padelbaner i den nye bydel i Halgård Øst?
Der træffes ikke beslutninger, men det vedtages at bestyrelsen
kan gå videre med punkt a og b

c) Etablering af arbejdsgrupper i Mejdal-Halgård Tennis og Padel
Her diskuteres for og imod formelle arbejdsgrupper. Det skal
være lysten og ejerskabet til opgaven, som driver værket. Det
vedtages at bestyrelsen kan organisere sig som den vil og
eventuelt danne arbejdsgrupper med deltagelse af civile
medlemmer.


6. Valg til bestyrelsen
a) valg af formand. (Niels Bentsen genopstiller)
Genvalg

b) valg af et bestyrelsesmedlem.
Peter Græsbøll vil gerne trække sig

c) ekstraordinært valg af et bestyrelsesmedlem.
Ulla Armose stopper

Bestyrelsen vil efter aftale foreslå Peter H. Pedersen og Rasmus
Gade Østergaard som nye bestyrelsesmedlemmer.
Peter HP og Rasmus indvælges i bestyrelsen.

d) eventuelt valg af to suppleanter til bestyrelsen
Dette frafaldt generalforsamlingen i overensstemmelse med
praksis de fire seneste år.

7. Eventuelt
Blandt indlæggene var en tilfredshed fra medlemmerne med rabatordningen i forhold til Holstebro Padel.
Desuden en opfordring til Ulla om at købe et nyt domæne samt at laven en opdateret konstruktion vedr. hjemmeside mv.

BILAG 1:

Forslag til Mejdal-Halgård Tennis og Padels generalforsamling den 28. februar 2022.

1 – Etablering af overdækning af de to nuværende padelbaner til efteråret
Lige siden efterårsvejret ramte Danmark, så har aktivitetsniveauet på vores anlæg været nedadgående. Tennisbanerne er grundet vejret gået på vinterpause, mens det våde vejr gør det vanskeligt at bruge padelbanerne.
Men med et hurtigt kig til Holstebro Tennisklub, så kan man se, hvad deres overdækning har gjort for deres padelbaner. Deres tre overdækkede baner er stort set booket lige så meget som i forår- og sommermånederne, og dermed har de bibeholdt et ret højt aktivitetsniveau på trods af vejret.
Det har også været muligt at arrangere træning samt turneringer i al slags vejr.
Vi tror, at vi vil kunne opnå samme fordele ved at overdække vores to baner. Derudover er der installeret en varmepumpe i Vem Byg Loungen, som gør det muligt at bruge den hele året.
I forbindelse med samarbejdet med Vem Byg har de givet os et tilbud på en overdækning, der løber op i 744.000 kroner plus moms.
Vem Byg kan gå i gang med at bygge overdækningen, når vi siger til. Vem Byg vil tillige gerne hjælpe med finansieringen.
Derfor foreslår vi, at vi igangsætter et arbejde sammen med Mejdal Hallen og Vem Byg om at overdække vores to padelbaner til efteråret.

2 – Skal Mejdal-Halgård Tennis og Padel etablere padelbaner i den nye bydel i Halgård Øst?
Vem Byg der er godt i gang med at bygge en helt ny bydel i Halgård Øst har forespurgt Mejdal-Halgård Tennis og Padel på, hvor vidt vi kunne være interesseret i at etablere padelbaner i Halgård Øst.
I tankerne bag Halgård Vest indgår der flere ting, der skal gøre området interessant at bosætte sig i. Der kommer efter planen et friluftsbad, et legeland, en scene til fællesarrangementer og festlokaler.
Det er i det udbud at tilbud, at Vem Byg godt kunne tænke sig at bygge padelbaner.
Udspillet fra Vem Byg er, at de gerne vil hjælpe med finansieringen og etableringen, men at de ikke vil have noget med driften at gøre.
Der er fordele og ulemper ved at sprede foreningens aktiviteter, men området omkring vores nuværende anlæg levner ikke meget plads til fremtidige byggerier.
Derudover er der ingen tvivl om, at vi med omkring 700 nye boliger vil opleve en kraftig stigende interesse for at spille padel i vores lokalområde.
Men er det en vej, som vi som forening vil gå?


3 – Etablering af arbejdsgrupper i Mejdal-Halgård Tennis og Padel
Med etableringen af de to nye padelbaner, så er antallet af medlemmer i vores forening steget betragteligt. Vi har specielt fået langt flere unge og kvindelige medlemmer, som nye bruger vores anlæg.
I bestyrelsen er der kun fem personer, og set med vores briller vil det være bedst for vores forening, hvis endnu flere hjalp til at gøre Mejdal-Halgård Tennis og Padel til et endnu federe fællesskab.
Derfor vil vi foreslå, at man fra bestyrelsens side nedsætter en række arbejdsgrupper, som får helt klart definerede opgaver. På den måde kan man som medlem hjælpe til med det som vedkommende brænder for.
Forslag til arbejdsgrupper: Vedligehold, Økonomi, Træning&Event osv.

Med venlig hilsen
Lars Kallesøe, Peter H. Pedersen, Jonas Degnbol og Rasmus Gade Østergaard